Intresseföreningen För Sveriges Orienteringskartritare

Välkommen!

 

Kartringen vill verkar för:

- Högsta kvalitet på vår kartframställning

- Att bevaka och försöka påverka utvecklingen av kartnormen och dess användning, flygfotografering, grundmaterial, tryckning, dataanvändning och andra tekniska landvinningar

- Kartritarnas välbefinnande, gemenskap och ekonomi

- Rekrytera nya utövare samt vid behov kunna vara "arbetsförmedling"

- Sprida information och kanske lite kunskap om orienteringens grundförutsättning - den moderna orienteringskartan

Detta är Kartringen

Föreningen, nu med ett hundratal medlemmar, har funnits i lite olika skepnader med varierande målsättning i över tjugofem år. Ibland nästan vilande, ibland nytänd - när t ex SOFT’s intresse för kartfrågor hotat att slockna helt. Kartringen har väl tidigare främst velat se om och värna de yrkesverksamma kartritarnas intressen, men efter hand har alltfler för orienteringsrörelsen viktiga kartfrågor bevakats. Kartan är ju grunden för hela orienteringssportens verksamhet, egentligen helt avgörande för sportens utveckling och överlevnad.

En långsiktig planering och utveckling såväl centralt, internationellt som på klubbnivå krävs och där måste alla goda krafter, idéella såväl som professionella, samordnas och medverka.

Varje år arrangeras kartträffar någonstans i Sverige. Då gör vi studiebesök vid någon intressant kartverksamhet, gör terrängbesök och diskuterar "ytor, streck och prickar". Vid sommarens 5-dagars ordnas alltid ett terrängbesök med diskussion och "kalibreringsmöjlighet" för alla intresserade.

För att fördela arbetet bland medlemmarna bildas efter hand och behov projektgrupper med specialuppgifter.

Kartringens nyhetsbrev:

Nr 1-2007

 

Nr 1-2008

 

Nr 2-2008

 

Nr 1-2009

 

Nr 1-2010

 

Nr 2-2010

 

Nr 1-2011

 

Nr 1-2012

 

Nr 1-2013

 

Nr 1-2014

Vill Du bli medlem?

 

Sätt in 100 svenska kronor på Kartringens plusgiro 24 25 91-6, ange namn och adress.

 

Skicka även uppgifterna om din adress, telefon och e-post till kalleskartservice@gmail.com så ser han till att Du får nyhetsbrev m.m.