En orienteringskarta blir till

OBS: Vi jobbar på att ta fram en ny beskrivning, den här känns lite åldersstigen.

 Orienteringsklubben utser ett lämpligt område, gör markägarkontakter och söker tillstånd att kartera området.

 Flygfotografering beställs i december via distriktets kartkonsulent.

 Grundmaterial beställs hos någon av våra stereooperatörer. Sök kommunala bidrag, leta efter lämpliga sponsorer

 Vem ska rekognosera kartan? Gör upp avtal i god tid, många kartritare är hårt uppbokade.

 Boka in tryckning. Sök spridningstillstånd hos LMV

Vill du ha väldigt detaljerade anvisningar om hur det går till att ta fram en ny karta, kan du gå till Värmlands orienteringsförbunds hemsida och läsa deras kompendium.                              

 

 

 

 

Sammanfattning av Karttillverkning

Flygfotografering kan ske några få veckor under våren, under tiden mellan snösmältning och lövsprickning. Normalt först i södra landsdelarna, längre norrut eftersom våren framskrider. Flyghöjden ligger på 2 000-3 000 meter med ca 60 % överlappning mellan bilderna för att uppnå stereoeffekt, och god överlappning mellan flygstråken för att täcka in hela området.

Stereobearbetning till ett grundmaterial kan börja när flygbilderna framkallats och godkänts. Har man otur - björkarna kanske hann få löv eller planet vinglade för mycket - kan man få göra en ny flygning. Nästa år!

Först med en färdig grundkarta kan terrängarbetet påbörjas. Terrängen genomgås i minsta detalj. På grundmaterialet har ju bara redovisats vad som syns från 3 000 meters höjd!

Varje kvadratmeter bör kollas upp, där kan ju ligga en sten eller grop. Går höjdkurvorna rätt överallt, småhöjder och sänkor? Korrigera annars, komplettera stigsystem, diken, stenmurar, branter, kojor och hus, kolbottnar, ja allt som kartnormen kräver. Redovisa framkomlighet, hyggen, planteringar, annan tät eller öppen mark, sankmarker, tomtmark. Det blir många ensamma mils traskande innan kartan är färdig, flera par stövlar om året, och massor av frisk varm kall blöt blåsig och hääärlig luft.

Hela tiden matas färdig kartdata in via lämpligt dataprogram till en växande databas för framtida bruk.

När det tilltänkta området är genomarbetat återstår layout och utplottning av postscript-filer och kartan kan skickas på en diskett eller e-post till tryckeriet. Än så länge trycks de allra flesta kartor i offset med fem färger. Möjlighet till fyrfärgstryck och digitalt tryck finns nu men varken kvalitet eller ekonomi är ännu på tilltalande nivå. Tänk bara på att inte trycka alltför stor upplaga. Med dagens intensiva skogsbruk kan kartan vara avsevärt inaktuell bara på två år!

På den nya kartan kan nu klubbens banläggare ge sig ut med märklappar och kaffetermos och skapa klurigheter för nästa tävling… Efter i bästa fall drygt ett års planering och bearbetning är den färdig, en liten bit av orienteringssportens idrottsplats - KARTAN