Tryckning

För tjugo år sedan skickade kartritaren iväg ett jättepaket eller en stor papprulle med tio till femton plastfilmer när kartan skulle tryckas. Posten var ganska pålitlig, det mesta kom faktiskt fram på en eller ett par dagar! Idag kan vi sända samma karta med E-post på några minuter, detta är väl utveckling!

Om du skall beställa offsettryckning gör det i god tid, - och håll avtalade tider! Vissa perioder är tryckerierna hårt belastade, många vill "ha nytt" strax före tävlingssäsongen. Skicka den färdigställda kartan och om möjligt en färgutskrift så tryckaren lätt kan se vad han ska jobba med. Filen hanteras i tryckeriets dator d v s färgsepareras och körs till en såkallad rip (filmskrivare). Denna plottar ut negativa filmer som sedan kopieras in på tryckplåtar.

Själva tryckförfarandet kan antingen gå till så att man trycker en färg åt gången (alltså fem gånger genom tryckpressen) eller också kan, på vissa tryckerier med större maskiner, alla färger köras i en enda genomgång.

Vid efterbehandlingen av kartorna är det mycket viktigt att kartans iläggningskant inte beskärs förrän banpåtryck är gjort! Annars kan man få stora problem med att centrera kontrollringarna vid bantryckningen. Bästa resultatet fås givetvis om samma tryckeri kan göra både karta och banor.

Trycktekniken utvecklas ständigt. Moderna digitala laserprintrar finns nu i verksamhet på många platser i landet. Dessa blir allt bättre, kvalitén närmar sig alltmer ett traditionellt offsettryck. Det finns i dag två olika tekniker. Punktraster och linjerasterteknik. Punktrastret ger en viss oskärpa som kan vara störande, speciellt i kurvbilden. De avsevärt dyrare linjerasterprintrarna ger en betydligt bättre skärpa i både kurvor och i kanter av täckande ytor och texter. De olika rastren för tex. grön och gul printas med olika blandningar av de ingående grundfärgerna.

Tekniken har kommit att tillämpas även i offsettrycket när det handlar om kartor för O-ringen och liknande större arrangemang. Det kallas CMYK + Brun och betyder att all kartinformation utom bruna detaljer hanteras som en fyrfärgsseparation. Dvs. på samma sätt som när man trycker en färgbild i en tidning. Alla brundetaljer körs med en täckande brun PMS-färg. Kartan får därigenom en skarp kurvbild. Samtliga fem färger trycks i en och samma genomgång i tryckpressen.

Den digitala trycktekniken har underlättat så mycket för banläggarna att den nästan helt har tagit över för flertalet nationella arrangemang. Anmälningstiderna har kunna kortats. En certifiering har införts för att höja kvalitén på utskrifterna. För att få printa med den speciella logotypen för godkännandet måste alla genomgå en årlig prövning. Den är delad i olika godkännanden för skalorna 1:10 000 och 1:15 000.

En annan stor fördel är att kartorna nu kan revideras även inför ett mindre arrangemang och ofta då i samband med banläggningen och de tidigare travarna av inaktuella kartor i klubbstugorna är snart ett minne.

Ett fåtal kartor trycks nu i offset. Det kan vara aktuellt om deltagarna är många, kraven är mycket höga eller man har detaljerade kartor i skala 1:15 000 som kan vara svåra att producera i samma skärpa digitalt.

Kommer måhända även de här tre sista raderna att kunna strykas inom de närmaste tio åren ?